Εννέα κηδείες σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Γεώργιος Σουλούκος ετών 55
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Στέφανος Τσιαπραζης ετών 57
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αικατερίνη Πράντζου ετών 67
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

4.Ανδρέας Σιώκας ετών 92
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μελισσοχωρίου

5.Φανή Γρίβα
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Μαρίνα Καλαϊτζόγλου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Μαρία Κουπατσιάρη ετών 92
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου

8.Αλέξανδρος Οικονόμου ετών 95
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

9.Αριάδνη Γαργάλα ετών 97
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ροδιάς Τυρνάβου