Έξι κηδείες σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Βασίλειος Πόγιας ετών 61
Ώρα 11:30 Ι.Ν. εντός του Κοιμητηρίου Κουλουρίου

2.Νικόλαος Πασιάς ετών 70
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Δαυίδ-Ισαάκ Μαγρίζος ετών 71
Ώρα 14:30 Εβραϊκό Κοιμητήριο Λάρισας

4.Αθανάσιος Σαπουνάς ετών 84
Ώρα 13:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

5.Αθανασία Κοντογιάννη ετών 92
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης

6.Ευάγγελος Τσούκας ετών 101
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας