Με drones επιθεωρούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Δήμου Αγιάς οι εναέριες γραμμές, οι κεντρικές γραμμές – κορμοί και οι μεγάλες διακλαδώσεις του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη από ειδικό συνεργείο που έχει αναλάβει το έργο για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, του διαχειριστή δηλαδή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και η χρήση της νέας τεχνο­λογίας εντυπωσιάζει τον καθένα.

Με τα drones, και μέσω θερμοκαμερών που φέρουν, ανιχνεύονται φθορές ή απώλειες. Ο έλεγχος γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια με την παρατήρηση των βίντεο και των φωτογραφιών που εξάγονται, ενώ τα δε­δομένα καταγράφονται ως αρχείο ή ως υλικό για περαιτέρω εξέταση.

Ουσιαστικά η οποιαδήποτε φθορά εντοπίζεται πριν εκδηλωθεί ως ζημιά στο δίκτυο, πριν δηλαδή υποστεί το καταναλωτικό κοινό ξαφνική διακοπή ρεύματος, και του εντοπισμού ακολουθεί η άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Η χρήση drone για τον εντοπισμό βλαβών σιγά σιγά διευρύνεται, και αναμφίβολα, πέραν των προαναφερόμενων ωφελειών, εξοικονομεί πόρους στην επιχείρηση και βελτιώνει σαφώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελά­τες της.

choraagia.gr