Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού άρδευσης για τις ανάγκες της κοινότητας Αμουρίου του Δήμου
Ελασσόνας. 

Το υπάρχον δίκτυο ήταν παλαιάς κατασκευής, επιφανειακό στη μεγαλύτερη έκταση του με αποτέλεσμα να είναι  προβληματική η άρδευση των χωραφιών.

Πλέον εξασφαλίστηκε η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου με τον εκσυγχρονισμό και την υπογειοποίηση στο μεγαλύτερο μέρος του.  

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε λύση στο πρόβλημα άρδευσης των χωραφιών του Αμουρίου με την κατασκευή νέου δικτύου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Συνεχίζουμε με έργα γιατί είναι τα μόνα που λένε την αλήθεια. Είναι ένα έργο ουσίας με το όποιο μειώνουμε τις απώλειες νερού, μειώνουμε το κόστος παραγωγής, βελτιώνουμε τις συνθήκες καλλιέργειας και το εισόδημα των αγροτών, προστατεύουμε τη φύση και το περιβάλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.