Με μια δημόσια ανάρτησή του το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσής του ανήγγειλε τη συνεργασία του με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Το SearchCulture.gr είναι ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση.

Μέσω της υποδομής SearchCulture.gr, το ΕΚΤ είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής  πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana

Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική πρόσβαση και ενιαία διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι φορείς παραγωγής τους- η ανάδειξη και διασύνδεση τους, η ασφαλής διαφύλαξή τους και η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού.

Οι 69 ελληνικοί φορείς πολιτισμού που συμμετέχουν μέχρι σήμερα έχουν επιτρέψει τη συγκέντρωση πάνω από 699.485 ψηφιακών  πολιτιστικών τεκμηρίων στο SearchCulture.gr και πάνω από 320.472 από αυτά στη Europeana (43 συλλογές).

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αναλάβει το ρόλο του διαπιστευμένου εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου για τη Europeana, μέσω της υποδομής SearchCulture.gr που αναπτύσσει.

Μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν είναι η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Φρυσίρα, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, τα  Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος" και πολλοί άλλοι.

Γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της αξίας που παράγεται από την συσσώρευση πολιτιστικού περιεχομένου για τους χρήστες, οι οποίοι μπορούν σε ένα σημείο να αναζητήσουν ένα καλλιτέχνη με το όνομά του και να ανακτήσουν τεκμήρια από τη Συλλογή Κατσίγρα και από την Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος κλπ. Δημιουργείται έτσι ένας ψηφιακός εικονικός τόπος συνύπαρξης και συνομιλίας του έργου των καλλιτεχνών, ανεξάρτητα από το πού ζει στη φυσική του μορφή.

Με την ένταξή της η Συλλογή Κατσίγρα εμπλουτίζει το περιεχόμενο του πολιτιστικού συσσωρευτή με 830 τεκμήρια νεοελληνικής τέχνης, και είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους για μελέτη, αναστοχασμό και απόλαυση.

Η Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας- Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα περιλαμβάνει, κυρίως, ζωγραφικά και χαρακτικά έργα από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, αντιπροσωπευτικά των τάσεων και αναζητήσεων της νεοελληνικής τέχνης.

Ο πολυπρόσωπος χαρακτήρας των έργων της Συλλογής φωτίζει το βλέμμα και το συλλεκτικό σκεπτικό του δωρητή της Γεωργίου Ι. Κατσίγρα, ιατρού και διδάκτορα, αντιστασιακού και συλλέκτη έργων τέχνης, ο οποίος την άφησε ως κληροδότημα στον τόπο καταγωγής του, μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την αισθητική παιδεία της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο

Η Συλλογή αποτυπώνει με ιδιαίτερη ευαισθησία την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά και τον ανθρώπινο μόχθο και την αγωνιστικότητα στις δύσκολες στιγμές, όπως η Κατοχή και η Αντίσταση. Η απεικόνιση του ελληνικού ορεινού και πεδινού τοπίου και οι θαλασσογραφίες απαρτίζουν ένα μεγάλο μέρος της Συλλογής, ενώ ξεχωρίζουν και οι προσωπογραφίες, το γυναικείο γυμνό, οι ηθογραφίες και οι νεκρές φύσεις. 

Ήδη, η Συλλογή, βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στον Ευρωπαϊκό συσσωρευτή Europeanna και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί επίσημα.

Στο παρακάτω σύνδεσμο έχει ανακοινωθεί η ένταξη της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα στο SearchCulture.gr  http://www.ekt.gr/el/news/24919

*Λεζάντα φωτογραφίας:
Λύτρας Νικηφόρος (1832-1904)
Προσωπογραφία Κωνσταντίνου Μ. Μελά, 1879
Λάδι σε μουσαμά, 117 x 83 cm
Συλλογή Γεωργίου Ι. Κατσίγρα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα
Τηλ. 2410 623615, 2410616266
Email: info@katsigrasmuseum.gr
www.katsigrasmuseum.gr