Εν όψει της θερινής- αντιπυρικής περιόδου ο Δήμος Λαρισαίων, προσβλέπει  στην καλή  συνεργασία των δημοτών όσον αφορά στο σοβαρό  θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων-γηπέδων-εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης.

Ιδιαίτερα στα σημεία όπου παρατηρείται πυκνή υψηλή βλάστηση που εγκυμονεί  κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την  εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα βλάπτεται  η αισθητική της πόλης και των κοινοτήτων μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3463/ Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/10 ο ιδιοκτήτης ή νομέας είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το οικόπεδο πάντοτε καθαρό από χόρτα και ελεύθερο από απορρίμματα ακόμα και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους και να προβαίνει σε περιοδική καθαριότητα του χώρου.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκριθούν, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στις  απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει η ισχύουσα  νομοθεσία.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε  τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω εκτάσεων πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, να προβούν στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου που κατέχουν, τηρώντας διαρκώς την σχετική καθαριότητα με δική τους ευθύνη.