Σύμβαση για έργα τσιμεντοστρώσεων στην 4η Δημοτική Κοινότητα,  προϋπολογισμού 1 εκατ ευρώ περίπου, υπέγραψε ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή τσιμεντοστρώσεων σε δρόμους συνοικιών της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, (Αβέρωφ, Νέα Πολιτεία, Πυροβολικα, Χαραυγή και Άγιο Γεώργιο) στις οποίες λόγω μικρού πλάτους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση κρασπεδορείθρων. 

Μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εκσκαφών και την κατασκευή της οδοστρωσίας θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος ενισχυμένου με δομικό πλέγμα και θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι. Όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί και νέο δίκτυο οδοφωτισμού. Επίσης, όπου απαιτείται θα εκτελεστούν και εργασίες από τη ΔΕΥΑΛ ( δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων).