Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου προχωρά σε μελέτη για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Τυρνάβου. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα που απαιτούνται για την αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών του Δήμου Τυρνάβου.
Οπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής "έργα αναβάθμισης για την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων προτείνονται να κατασκευαστούν στις Τοπικές Κοινότητες Αργυροπουλίου, Δαμασίου και Ροδιάς, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα καθώς και στην περιοχή Μπουγάζι Τυρνάβου με την ανακατασκευή της ιρλανδικής διάβασης.
Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν τα κάτωθι έργα:
Στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου
- Επέκταση δικτύου ομβρίων
- Καθαρισμός και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών τάφρων
- Αποκατάσταση έργων οδοποιίας
Στην Τ.Κ. Δαμασίου
- Αντικατάσταση υφιστάμενης ανοικτής τάφρου
- Περιφερειακές αντιπλημμυρικές τάφροι
- Φρεάτιο υδροσυλλογής γηπέδου Δαμασίου
Στη Δ.Κ. Αμπελώνα προτείνεται η κατασκευή νέων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την αντιπλημμυρική προστασία τμημάτων του οικισμού. Ειδικότερα προβλέπεται η επέκταση νέου αγωγού ομβρίων υδάτων στα νότια του οικισμού.
Στην Τ.Κ. Ροδιάς και συγκεκριμένα στην οδό που διέρχεται μπροστά από την εκκλησία του οικισμού όπου παρατηρούνται τοπικά προβλήματα συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού που θα οδηγεί τα ύδατα σε παρακείμενη τάφρο.
Τέλος στη Δ.Κ. Τυρνάβου προτείνεται η αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης στην περιοχή Μπουγάζι"