Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών Δήμου Τυρνάβου» με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.»
Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής δύο υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 2290 μ.
Συγκεκριμένα θα κατασκευασθεί η αγροτική οδός στο ύψος της Παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας-Ελασσόνας, προς το Οινοποιείο του κ. Μίγα σε μήκος 640μ, καθώς και η αγροτική οδός στον Αμπελώνα προς το Πεδίο βολής σε μήκος 1650μ.

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

• Θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές σε βάθος έως 0,10m σε μήκος οδών 2290m.
• Θα κατασκευασθούν οι επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (3Α κλπ).
• Θα γίνει η νέα ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε ολόκληρο το μήκος τους.
• Θα γίνει η απαιτούμενη οριζόντια (διαγράμμιση) και κάθετη σήμανση των οδών.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων (Ν.4412/16, Π.Δ 171/87, κλπ). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σαρχώσης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι 2,5χλμ περίπου αγροτικών οδών έχουν τη δυνατότητα ασφαλτόστρωσης, που θα έχει ωφέλεια για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που κινούνται στις περιοχές αυτές.