Αναστάτωση έχει προκληθεί στους αγρότες, σχετικά με τις κυρώσεις που επιφέρει τυχόν δήλωση ξηρικών χωραφιών ως αρδευόμενα, στο πλαίσιο της απονιτροποίησης. Οι κυρώσεις προβλέπουν μέχρι και αποκλεισμό των παραγωγών, από τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών, έως και δύο έτη. Στο μεταξύ τα νέα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα αφήνουν έξω πολλές παραδοσιακά αρδευόμενες περιοχές.
Όσον αφορά τις δηλώσεις ξηρικών χωραφιών ως αρδευόμενα, ο κ. Χρήστος Σιδερόπουλος, παραγωγός από την περιοχή της Λάρισας, μιλώντας στον ΑγροΤύπο σχετικά με το θέμα ανέφερε τα εξής: «Στην αίτηση για την απονιτροποίηση, πρέπει να κατατεθεί η άδεια χρήσης νερού. Πολλοί παραγωγοί, δήλωσαν στην δράση της απονιτροποίησης ενοικιαζόμενα ή όχι αγροτεμάχια, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ποτιστικά, όπως παραδείγματος χάριν, καλαμπόκι ή βαμβάκι ή τεύτλα, χωρίς ωστόσο να έχουν στα χέρια τους άδεια χρήσης νερού σκοπίμως».
Και προσθέτει: «Άλλοι πάλι, επειδή κατά τη δήλωση ΟΣΔΕ δήλωσαν ένα χωράφι ως ποτιστικό (στο ΟΣΔΕ δεν απαιτείται η άδεια χρήσης νερού για να δηλωθεί μια έκταση ως αρδευόμενη) δεν το γνώριζαν και βρέθηκαν στην δυσάρεστη αυτή κατάσταση.
Όσον αφορά στις ποινές, εάν κάποιος το έκανε από σκοπιμότητα, καλώς να γίνει. Ο έλεγχος δεν μας προβληματίζει, θα πρέπει να γίνεται και να γίνεται σωστά.
Όμως πολλοί, έχοντας αιτηθεί καινούργια άδεια για εκτάσεις που αγόρασαν ή ενοικίασαν, δεν την έχουν λάβει ακόμα στο χέρι τους ή δεν έχει ακόμα εκδοθεί, λόγω καθυστέρησης από την Περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μη έχουν στα χέρια τους κάποιο παραστατικό, για να το καταθέσουν στην αίτηση.
Στο πρόβλημα ενδεχομένως συνέβαλαν και μελετητές, οι οποίοι έβαλαν τους παραγωγούς να κάνουν αίτηση, ακόμα και σε περιπτώσεις που είχαν πιθανότητα να ενταχτούν στο πρόγραμμα, για να πάρουν την αμοιβή. Αυτό είναι κατακριτέο, δεν θα έπρεπε να γίνεται».

agrotypos.gr