Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για επεξεργασία από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στάλθηκε το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο θα σταλεί στη συνέχεια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αμέσως μετά θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Εκτιμάται ότι η ψήφισή του θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου

Το Σχέδιο Νόμου και η Αιτιολογική Έκθεση