Η ΔΕΥΑΛ με δεδομένη την έξαρση το τελευταίο διάστημα των κρουσμάτων κορωναϊού αλλά και την σταθερή προσήλωσή της στην ανάγκη μεγιστοποίησης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών, επιθυμεί να τους ενημερώσει για τα εξής: 

- Προτρέπει να αποφεύγεται η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της και να επιλέγεται, η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης στο info@deyal.gr για μια σειρά υπηρεσιών που παρέχει, όπως οι διακοπές παροχών, η έκπτωση στις καταναλώσεις νερού, η υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο κ.α.

- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη (για νέες συνδέσεις, επανασυνδέσεις παροχών κ.α.) οι καταναλωτές καλούνται να επικοινωνούν με την ΔΕΥΑΛ ώστε να καθορίζονται οι συναντήσεις μαζί τους με ραντεβού για να εξυπηρετούνται καλύτερα και να αποφεύγονται πιθανά φαινόμενα συγχρωτισμού. Για τα ραντεβού τους οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο info@deyal.gr ή στο 2410687102 ή στο αντίστοιχο τμήμα στα τηλέφωνα που αναγράφονται επίσης στην ιστοσελίδα της.

- Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΛ για την πληρωμή των λογαριασμών κατανάλωσης νερού παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησής τους μέσω e-bill. Η επιλογή αυτής της δυνατότητας επάγεται και οικονομικό όφελος 6 ευρώ ετησίως για τον καταναλωτή.

Για όλα τα παραπάνω οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης deyal.gr.