Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στη Λάρισα αυτή την Κυριακή 15 Οκτωβρίου  για να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
Από  ώρα  10:00 – 15:00:   Δρόμοι  πόλης  Λάρισας : Οδός  Αγν.  Στρατιώτη,  Οδός   Ποσειδώνος ,   Οδός   Αρειανού  από  οδός   Αγν.  Στρατιώτη    έως  οδός  Αρειανού  Αριθ.  19-20,  Οδός  Κουτλιμπανά,   Οδός  Κρίτωνος,   Πολυκατοικία  Κρανώνος  αριθ.  20,   Πολυκατοικία  Λαγού  &  Κρανώνος   γωνία.     
Από  ώρα 08:00 – 13:00:  α)  Τ.Ε.Ι.,   AQUA  LAND,   LIDL  (Περιοχή  Αγ.  Θωμά),  β) Εργατικές  κατοικίες  Αγ.  Θωμά, γ) Γεωργική  Σχολή,  ΚΕΓΕ.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.