Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ξεκίνησε τη διοργάνωση μαθηματικών εργαστηρίων για την επιμόρφωση-εκπαίδευση εκπαιδευτών με θεματολογία την υποστήριξη της προετοιμασίας και της προώθησης των μαθηματικών διαγωνισμών.
Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε  λόγω της μεγάλης αύξησης συμμετοχών Λαρισαίων μαθητών στους Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε.. Επίσης, σημαντικός αριθμός καθηγητών Μαθηματικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συμμετείχε αφιλοκερδώς και εθελοντικά στα μαθήματα προετοιμασίας μαθητών που διοργάνωσε το τοπικό παράρτημα, για να υποστηρίξει τους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διαμορφώνουν ένα ειδικά εκπαιδευμένο ανθρώ-πινο δυναμικό στις τάξεις της τοπικής Ε.Μ.Ε., ώστε οι Λαρισαίοι μαθητές να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου προετοιμασία για τους μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Το πρώτο από τα εργαστήρια αυτά διοργανώθηκε το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, στο 15ο Γυμνά-σιο Λάρισας Εισηγητής ήταν ο κ. Βαγγέλης Ψύχας, ένα καταξιωμένο στέλεχος της Ε.Μ.Ε. με πολλές πανελ-λήνιες αλλά και διεθνείς αναφορές.
Ο κ. Ψύχας αποτελεί βασικό μέλος των εθνικών ομάδων μαθηματικών που λαμβάνουν μέρος σε εθνικές και διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες. Συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια στις ομάδες που εισηγούνται θέματα και διορθώνουν γραπτά σε Βαλκανιάδες, Ολυμπιάδες και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς μαθηματικών. Διδάσκει επίσης, σε μαθήματα προετοιμασίας μαθητών που διοργανώνει η Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα και στα θερινό μαθηματικό σχολείο που διοργανώνει η Ε.Μ.Ε. στη Λεπτοκαρυά.
Στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς παραδόθηκε εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίζει από εδώ και στο εξής τα μαθήματα προετοιμασίας των μαθητών. Η προετοιμασία αυτή, με τα νέα δεδομένα, αναβαθμίζεται και αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των μαθηματικών αλλά και των διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας.
Η Διοίκηση της Ε.Μ.Ε. Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή του 15ου Γυμνασίου κ. Β. Γιαννόπουλο και τους υποδιευθυντές κ.κ. Δ. Μαραγκού και Γ. Ραχμανίδη για τη φιλοξενία και την διαρκή υποστήριξη στις δράσεις που διοργανώνονται.