Πέντε κηδείες σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στο νομό Λάρισας

 

1.Νίκη Τασιάνα ετών 80

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισα

 

2.Ζωή Τσούτσα ετών 96

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπούλι

 

3. Στυλιανό Δημητρίου ετών 81

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

 

4.Δήμητρα Σιάρακα ετών 98

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

 

5.Αστέριο Καραμαχαίρα ετών 74

Ώρα 12. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης