Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 26ης Απριλίου 2018 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου "προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ.Λ.  σε επαναληπτική  Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων), στις  3 Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας με θέμα την ενημέρωση και λήψη απόφασης  «Έγκριση Απολογισμού 2017 και Προϋπολογισμού 2018»".