Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης ανακοινώνει στα μέλη του τη διεξαγωγή Γ.Σ. την Τρίτη 20/9/2016 και ώρα 13:30,στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας.