Το τελικό αποτέλεσμα στο Δήμο Λαρισαίων, σε ότι αφορά τα ποσοστά των παρατάξεων, έχει ως εξής: