«Ευχαριστώ τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Χόγκαν για την απάντησή του στις παρατηρήσεις που διατύπωσα στην επιστολή μου. Αν και ο αρμόδιος Επίτροπος εμφανίζεται να συμμερίζεται κάποιες από τις ανησυχίες μας, εντούτοις, είναι φανερό ότι η εμφιάλωση τσίπουρου και άλλων αλκοολούχων Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) βρίσκεται με τον νέο Κανονισμό επί ξυρού ακμής! Ελπίζω τα συναρμόδια Υπουργεία να αφυπνιστούν και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες πριν είναι αργά». Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την απάντηση που έλαβε από τον Επίτροπο Γεωργίας της Ε.Ε. κ. Φιλ Χόγκαν, στην επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Κομισιόν κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και άλλους Ευρωπαίους Αξιωματούχους σχετικά με διατάξεις του νέου Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης (ΓΕ), που θίγουν και παραδοσιακά ελληνικά ποτά, όπως το τσίπουρο, το ούζο και η τσικουδιά.
Το μείζων θέμα για το οποίο ο Θεσσαλός πολιτικός είχε διατυπώσει τις ενστάσεις του, ήταν το «παράθυρο» για την ελεύθερη εμφιάλωση-συσκευασία σε περιοχές ή χώρες εκτός των γεωγραφικών ορίων των αλκοολούχων ΠΓΕ. Απαντώντας, ο κ. Χόγκαν αναφέρει ότι «η υποχρεωτική εμφιάλωση ενός δεδομένου ΠΓΕ σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για το ενιαίο εμπόριο, καθώς το εμπόριο αλκοολούχων ποτών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά χύμα αποσταγμάτων, ενώ η διάλυση και η εμφιάλωση συνήθως λαμβάνουν χώρα κοντά στους καταναλωτές». Ως εκ τούτου, συνεχίζει, «η υποχρεωτική εμφιάλωση επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος-μέλος που προτείνει έναν τέτοιο περιορισμό, αιτιολογείται δεόντως, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού (Ε.Ε.) Νο 716/2013, σύμφωνα με το οποίο, εαν ο τεχνικός φάκελος ορίζει ότι η συσκευασία του αλκοολούχου ποτού πρέπει να λάβει χώρα εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής ή εντός μιας περιοχής που βρίσκεται πλησίον της, η αιτιολόγηση γι’ αυτό το αίτημα πρέπει να δίδεται σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν».
Σε ότι αφορά τον κίνδυνο να χάσουν ελληνικά αλκοολούχα ΠΓΕ την προστασία που μέχρι σήμερα απολαμβάνουν είτε λόγω αυξημένων δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε λόγω παρεκκλίσεων σε συμφωνίες με τρίτες χώρες, ο κ. Χόγκαν απαντά ότι «και το τσίπουρο και το ούζο που αναφέρατε στην επιστολή σας, προστατεύονται κυρίως στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά (CETA), η οποία προσωρινά θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, και στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΡΑ) με την Νοτιοαφρικανική Αναπτυξιακή Κοινότητα (SADC), καθώς επίσης και σε μια σειρά άλλες διμερείς συμφωνίες». 
Για το θέμα του διοικητικού άχθους και της γραφειοκρατίας που θα επιβαρύνει σημαντικά τις μικρές οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που ως επί το πλείστον δραστηριοποιούνται στον τομέα των αλκοολούχων ΠΓΕ, ο Επίτροπος διατείνεται ότι «η συνεχιζόμενη εναρμόνιση του Κανονισμού Ν 110/2008 θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιδιώκει να αλλάξει τους κανόνες αλλά να βελτιώσει τα νομοθετικά κείμενα και να απλοποιήσει τις τρέχουσες, χρονοβόρες και επαχθείς διαδικασίες των ΓΕ. Η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις αιτήσεις των αντιπροσώπων του τομέα των αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Ως εκ τούτου, οι ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών ΓΕ παραμένουν, ενώ οι διαδικασίες ΓΕ έχουν εκσυγχρονιστεί ώστε να είναι περισσότερο διαφανείς και πιο συντονισμένες με αυτές που ισχύουν για τους άλλους τομείς ΓΕ».
Τέλος, σχετικά με την πρόταση του κ. Χαρακόπουλου για χρήση ελληνικής αμπελοοινικής αλκοόλης ως πηγή της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος απαντά ότι, «όσον αφορά στην προέλευση των πρώτων υλών για το προϊόν που καλύπτεται από τις ΓΕ, ζητάμε από τους ίδιους τους παραγωγούς να ορίσουν την πηγή».