Δύο διανομές αγαθών σε ωφελούμενους πραγματοποίησε ο Δήμος Τυρνάβου για τις ημέρες του Πάσχα.
Η πρώτη διανομή τροφίμων και προϊόντων καθαριότητας υλοποιήθηκε στις 23-26 Μαρτίου 2018 για τους εγγεγραμμένους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου όλου του Δήμου.

Η δεύτερη διανομή με νωπά προϊόντα και τρόφιμα για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ μέσω του Κοινωνικού εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Εβδομάδα για όλους τους δικαιούχους του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Τυρνάβου υπάρχουν 1.054 ωφελούμενα νοικοκυριά με σύνολο ατόμων 2.481.
Δόθηκαν επίσης τρόφιμα από τον Δήμο για τις ανάγκες των συσσιτίων στο φιλανθρωπικό σύλλογο ΕΛΠΙΣ Τυρνάβου.