Ο ∆ήµος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 2 ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr