Στο κτίριο που στέγαζε την πρώην Δ.Ο.Υ. Ελασσόνας αναμένεται να μετακομίσουν υπηρεσίες του Δήμου Ελασσόνας μετά τη φανερή μειοδοτική δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στο δημαρχείο Ελασσόνας και ανέδειξε μειοδότες τους ιδιοκτήτες του επιβλητικού κτιρίου της 6ης Οκτωβρίου 165.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Ελασσόνας αποφάσισε τον περασμένο Ιούλιο να μισθώσει κατάλληλο ιδιωτικό χώρο γραφείων στην Ελασσόνα για τη στέγαση υπηρεσιών του και των νομικών του προσώπων.

Στην τοποθέτησή του στο Δ.Σ. ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας είχε τονίσει χαρακτηριστικά: «Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ασφυκτικά στεγασμένες κυρίως στο Δημοτικό Κατάστημα και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερο χώρο.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός για τη μεταφορά του ΚΕΠ Ελασσόνας λόγω της μεταστέγασης του Β' παιδικού σταθμού δημιουργεί την ανάγκη για την εξεύρεση κατάλληλης στέγης για το ΚΕΠ.

Το Κέντρο Κοινότητας επίσης πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο πλησίον του ΚΕΠ, καθώς η μεγάλη απόστασή του από το κέντρο της πόλης προκαλεί ταλαιπωρία στους ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Τέλος, η ΔΕΥΑΕΛ και η ΑΕΝΟΛ πρέπει να εκκενώσουν τους χώρους που καταλαμβάνουν στο Πνευματικό Κέντρο, προκειμένου αυτό να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε».

Μετά την έγκριση του πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή ο κ. Γάτσας δήλωσε: «Ολοκληρώνεται μετά από μία πολύμηνη διαδικασία έρευνας και γραφειοκρατικών δεσμεύσεων ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής για την αποδέσμευση χώρων του Πνευματικού Κέντρου και του κεντρικού δημαρχείου.

Ο νέος χώρος είναι απολύτως λειτουργικός για τη στέγαση του ΚΕΠ και του Κέντρου Κοινότητας, της ΔΕΥΑΕΛ, της ΑΕΝΟΛ, της τεχνικής υπηρεσίας, του τμήματος προγραμματισμού και της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, η συγκέντρωση υπηρεσιών σε ένα σύγχρονο και προσβάσιμο κτίριο υπηρετεί τη στόχευση για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ευχερέστερη πρόσβαση των ΑμεΑ στις περισσότερες υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος στους πολίτες του.

Με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων και κατόπιν υποδείξεων των συμπολιτών μας, βελτιώνουμε καθημερινά το επίπεδο των υπηρεσιών μας».

Η μεταστέγαση των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών μηνών.