Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.148,43€, σήμερα, 10 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λάρισας, σε Έλληνα, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Γεντίκι του δήμου Τεμπών Λάρισας.