Σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, επισημαίνει τα εξής:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 22.4.2024 σχετικά με το κατατεθέν Σ/Ν για την ενοποίηση του α’ βαθμού δικαιοδοσίας και την χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της χώρας, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.- Το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης διακρίνεται από τα στοιχεία της προχειρότητας, της βιασύνης και της αναποτελεσματικότητας.

2.- Η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, με τον τρόπο που επιχειρείται, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, από όσα προσπαθεί να επιλύσει. Με το Σ/Ν, το σύνολο των Ειρηνοδικών κατ’ουσίαν «προάγονται» σε Πρωτοδίκες, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό το πλαίσιο της απαιτούμενης επιμόρφωσής τους.

3.- Μια σειρά δικονομικών ζητημάτων που θα ανακύψουν από την ενοποίηση παραμένουν αδιευκρίνιστα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αβεβαιότητα σχετικά με το δικαστήριο που θα εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του ενιαίου πλέον πρώτου βαθμού, καθώς σε περίπτωση που παραμείνει αρμόδιο το Εφετείο, αναπόδραστα θα επιμηκυνθεί ο χρόνος προσδιορισμού και εκδίκασης των εφέσεων και αντίστοιχα ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων, ενώ προφανώς θα αυξηθεί κατά περίπτωση για τον πολίτη το κόστος προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

4.- Η τεράστια έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών (έλλειψη κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών μέσων, γραμματειακής υποστήριξης, ψηφιοποίησης κλπ) σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν στον επιδιωκόμενο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, σκοπό της ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύνης

Αναφορικά δε με την αποδιδόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης δήλωση ότι θέλει να «πετάξει» τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να φτιάξει έναν νέο από τη αρχή… , επισημαίνουμε ότι δηλώσεις σαν κι αυτή, δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, για όλους αυτούς τους λόγους, είναι αντίθετος στην επικείμενη ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με τον τρόπο που επιχειρείται, καθώς θέτει σε απόλυτη διακινδύνευση αυτό ακριβώς που υποτίθεται πως καλείται να βελτιώσει, δηλαδή την αποτελεσματικότητα και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης”.