Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την αιφνίδια απόφαση να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τις αιτήσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης έναντι τιμήματος, στους κατόχους δημοσίων κτημάτων στα παράλια της Λάρισας, ασκεί ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για «άνιση μεταχείριση μεταξύ των αιτούντων και για δυσμενή διάκριση» υπογραμμίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα αγωνιστεί, ώστε να τροποποιηθεί και να ρυθμιστεί με μεταβατική διάταξη το καθεστώς αντιμετώπισης των εκκρεμών αιτήσεων προς όφελος των πολιτών».

Αναλυτικότερα η δήλωσή του: «Η κατοχή από ιδιώτες δημοσίων κτημάτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτελεί ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο έχει αντιμετωπισθεί με αρκετές νομοθετικές ρυθμίσεις στο παρελθόν, κατ εφαρμογή των οποίων εξαγοράσθηκαν αρκετά δημόσια κτήματα έναντι τιμήματος, πλην όμως το πρόβλημα των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου δεν επιλύθηκε, αφήνοντας σε καθεστώς αβεβαιότητας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, τόσο τους νόμιμους κατόχους αυτών, όσο βέβαια και το Δημόσιο.

Το ίδιο συνέβη και στην περιοχή μας, όπου δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης έναντι τιμήματος στους κατόχους δημοσίων κτημάτων στις περιοχές του Νομού Λάρισας Καστρί- Λουτρό, Μεσάγγαλα, Κουλούρα, Σκλήθρα-Στρίντζος, Στόμιο, παρά το γεγονός ότι οι νόμιμοι κάτοχοι των ακινήτων κλήθηκαν από την διοίκηση και υπέβαλαν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας, με αίτημα την εξαγορά Δημοσίων εκτάσεων.

Πλην όμως η διαδικασία εξαγοράς και πάλι διεκόπη, χωρίς καμία υπαιτιότητα ή παράλειψη των νομίμων κατόχων των ακινήτων, αλλά προκειμένου να εξεταστεί η περιοχή περιβαλλοντικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ στις 4-8-2021, απαντώντας σε ερώτηση μου στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, διαβεβαίωσε ότι ναι μεν έχει ανασταλεί και δεν εφαρμόζεται η διαδικασία για την εξαγορά των εκτάσεων στις εν λόγω περιοχές, αλλά ότι η αναστολή αυτή είναι προσωρινή μέχρις ότου εκδοθεί από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα χαρακτηρίζει και θα οριοθετεί την περιοχή του Δέλτα του Πηνειού ποταμού.

Και συνέχισε ο Υπουργός, λέγοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών, από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την οριοθέτηση των περιοχών που χρήζουν περιβαλλοντικής προστασίας, θα συνεχιστεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσεων εξαγοράς για τις κατεχόμενες εκτάσεις στις πιο πάνω αναφερόμενες παραλιακές περιοχές.

Όμως, παρά την σχετική διαβεβαίωση, το Υπουργείο Οικονομικών, αντί να αναμένει την ρύθμιση του ζητήματος με την περιβαλλοντική οριοθέτηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εντούτοις, κατά παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης, έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εξαγοράς των ακινήτων του δημοσίου. Και στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου, ρητώς και απόλυτα χωρίς καμία μεταβατική διάταξη, καταργεί τις εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς, με την αιτιολογία ότι «έχουν πλέον χάσει τη δυναμική τους».

Μάλιστα μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες – κατόχους των ακινήτων, αναφέροντας ότι η μη μέχρι σήμερα προσβολή της παράλειψης της διοίκησης να αποφανθεί επ’ αυτών συνιστά εκ μέρους τους οιονεί εγκατάλειψή ων ακινήτων από τους ίδιους αιτούντες και έτσι δεν θα εξετάζονται και θα τίθενται στο αρχείο όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις.

Είναι προφανής η άνιση μεταχείριση μεταξύ των αιτούντων, η δυσμενής διάκριση των αιτούντων και η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την διοίκηση, γεγονός που κατά την εισαγωγή του σχεδίου νόμου στην επιτροπή της Βουλής, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση θα αγωνιστούμε, ώστε να τροποποιηθεί και να ρυθμιστεί με μεταβατική διάταξη το καθεστώς αντιμετώπισης των εκκρεμών αιτήσεων προς όφελος των πολιτών».