Για «απροκάλυπτο εμπαιγμό των μηλοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε ότι αφορά την ανακοίνωση των 300 ευρώ ως ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ανά παραγωγικό στρέμμα καλλιέργειας» κάνει λόγο ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά.

Στην ερώτησή του αναλυτικά, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2023, αποφασίστηκε η καταβολή 300 € ως ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ανά παραγωγικό στρέμμα καλλιέργειας μήλου στην ΠΕ Λάρισας, προκειμένου να στηριχθούν οι παραγωγοί που έχουν ζημιωθεί.

Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, στις 8 Ιανουαρίου 2023, ανέφερε ότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παραγωγούς μήλων θα καταβάλλονταν αρχές Φεβρουαρίου.

Παρόλο που έχει παρέλθει ο Φεβρουάριος όχι μόνο δεν έχει γίνει ακόμη η καταβολή των εν λόγο ενισχύσεων αλλά δεν έχουν καν καθοριστεί με Κοινή Υπουργική

Απόφαση τόσο οι δικαιούχοι όσο και το ύψος του ποσού ενίσχυσης.

Επειδή τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην παραγωγή μήλων της Π.Ε. Λάρισας ζημίωσαν σημαντικά τους παραγωγούς.

Επειδή το κόστος παραγωγής είναι ιδιαίτερα αυξημένο και οι μηλοκαλλιεργητές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Επειδή η μηλοκαλλιέργεια βρίσκεται σε φάση καλλιεργητικής περιόδου με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε αγροτικά εφόδια και οι παραγωγοί στερούνται της δυνατότητας διάθεσης των απαραίτητων οικονομικών κεφαλαίων για την προμήθεια τους.

Επειδή μεγάλη πλειοψηφία των μηλοπαραγωγών έχουν ήδη σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες με τους προμηθευτές τους και αδυνατούν να τις καλύψουν.

Επειδή υπήρξε πληθώρα Κυβερνητικών δηλώσεων και δεσμεύσεων για την άμεση καταβολή 300 € ανά παραγωγικό στρέμμα καλλιέργειας μήλου στην ΠΕ Λάρισας μέσω των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), για τη στήριξη των παραγωγών που έχουν ζημιωθεί.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Προτίθεται να καθορίσει με Κοινή Υπουργική Απόφαση το ύψος των 300 € ως ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ανά παραγωγικό στρέμμα καλλιέργειας μήλου – για όλες τις ποικιλίες- στην ΠΕ Λάρισας και αν ναι ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής του;»