Από τις 3 σήμερα τα ξημερώματα, παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στη γεώτρηση του Προφήτη Ηλία Τυρνάβου.

Η τροφοδότηση των δεξαμενών του Πρ. Ηλία, γίνεται από δύο άλλες εφεδρικές γεωτρήσεις, αλλά θα υπάρχουν προβλήματα πίεσης από τον 2ο όροφο και πάνω.

Τα συνεργεία της επιχείρησης και εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης, βρίσκονται στη γεώτρηση και προσπαθούν για την αποκατάσταση της βλάβης.