Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα  2.162 εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, εκπ/κούς Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών) που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ (Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε ΠΥΣΠΕ, ενώ αιτήσεις για απόσπαση είχαν καταθέσει 3.984 (ποσοστό ικανοποίησης 54%)
Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί,  καλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.
Επίσης οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται από το υπουργείο Παιδείας  να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.
ΕΔΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ  σε μορφή xls

esos.gr