Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη 341 μονίμων σε 69 ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας όλης της χώρας.
Με τον νόμο 4578 που ψήφισε η Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η κατανομή καθώς και οι ειδικότητες που θα ζητηθούν.
Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 22 Νοεμβρίου, «το αργότερο έως τις 28/2 θα γίνουν 341 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, για να καλύψουν τις ανάγκες των 69 ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας της χώρας»,
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι θέσεις είναι οργανικές και θα καλύψουν (σε πρώτη φάση) πάγιες ανάγκες προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας συστήνονται δέκα (10) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, θέση μία (1).
ββ) Κλάδου Διαιτολόγων, θέση μία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις οκτώ (8):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών, θέσεις οκτώ (8)

Με πληροφορίες από workenter.gr