Βελτίωση εμφάνισε τον Ιούλιο του 2018 η συνολική δραστηριότητα στον κλάδο της οικοδομής, όπως αποδεικνύουν τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο εκδόθηκαν 1.500 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 323,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.563,2 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσιάστηκε αύξηση 9,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 13,6% στην επιφάνεια και 17,8% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Το επτάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 8,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 15,3% στην επιφάνεια και 14,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2017.
Στη Θεσσαλία
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
Τον Ιούλιο εκδόθηκαν συνολικά 78 οικοδομικές άδειες έναντι 70 τον αντίστοιχο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 11,4%.
Το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου εκδόθηκαν 486 άδειες, έναντι 433 το αντίστοιχο διάστημα το 2017, εμφανίζοντας άνοδο 12,2%