Μονάδα παραγωγής ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου το οποίο θα λειτουργήσει στο χώρο του Βιολογικού καθαρισμού και θα είναι παραγωγής 500 KW, θα κατασκευάσει η ΔΕΥΑΛ.

Πρόκειται για επένδυση 500.000 ευρώ η οποία θα δώσει στην ΔΕΥΑΛ τη δυνατότητα εξοικονόμησης 50.000 ευρώ ετησίως με την μέθοδο του συμψηφισμού στην κατανάλωση.

Ήδη υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του δημάρχου Απ. Καλογιάννη και του περιφερειακού διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Βασίλη Αβαρκιώτη.

Η μονάδα, που αναμένεται να είναι έτοιμη το 2019, είναι η πρώτη του είδους στο χώρο των ΔΕΥΑ.

Λ.Ε. (με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)