Περαιτέρω συρρίκνωση εμφάνισε ο οικοδομικός κλάδος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑT για τον Μάρτιο του 2016. Σε ολόκληρη τη χώρα εκδόθηκαν 1.078 οικοδομικές άδειες, μειωμένες κατά 11,5% σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο.
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η πτώση για τους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τον περασμένο Μάρτιο εκδόθηκαν μόλις 50 άδειες έναντι 65, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τη μείωση να φτάνει το 23,1%. Σε βάθος χρόνου το ποσοστό μείωσης είναι 7%, από 726 την περίοδο 2014-15 σε 675 την περίοδο 2015-16.
Η οικοδομή που επί δεκαετίας ήταν ένας κλάδος που συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ, ενισχύοντας την απασχόληση σε μια σειρά κλάδων κατέρρευσε κυριολεκτικά με την έλευση της οικονομικής κρίσης. Στην κατάρρευση αυτή της οικοδομής οφείλεται και ένα σημαντικό ποσοστό της μεγάλης αύξησης της ανεργίας…
Τ.Π.