Στα ύψη η ανεργία και τον Απρίλη του 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, που αφορούν την «εγγεγραμμένη» και όχι την πραγματική ανεργία, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.
Συγκεκριμένα, οι άνεργοι συνολικά ανήλθαν σε 962.472 («αναζητούντες» και «μη αναζητούντες εργασία»).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (αναζητούντων εργασία), ανήλθε σε 837.270 άτομα. Από αυτά οι 487.870 (ποσοστό 58,27%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 349.400 (ποσοστό 41,73%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.658 (ποσοστό 37,10%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 526.612 (ποσοστό 62,90%).
Στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 60.624 (οι 36.373 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 24.251 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών).
Τον προηγούμενο μήνα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Θεσσαλία ήταν 63.293.