Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς  Ελλάδας  Νικόλαος Ντίτορας, επισκέφθηκε το Δήμο Πύλης και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κώστα Μαράβα.

Συζητήθηκαν θέματα που ο Δήμος Πύλης έχει υποβάλει στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως η έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε Πινδέων (η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει κάνει θετική εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ Τρικάλων), η έγκριση τωνγεωλογικών μελετών της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Πύλης, του Αγίου Βησσαρίωνα και των Γόμφων, καθώς και η έγκριση της γεωλογικής μελέτης για τον οικισμό του Ροπωτού (θέματα που εξετάζονται από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε το Συντονιστή για την άριστη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Συντονιστής τόνισε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σαν κρατική δομή, είναι στη διάθεση των Δήμων και των πολιτών για την εξέταση των θεμάτων, με σκοπό την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους.