Η μείωση των γεννήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στη φοίτηση των μαθητών στα σχολεία.
Aυτή η εικόνα προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία-δημοτικά) της σχολικής περιόδου 2016-2017.
Ειδικότερα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας φοίτησαν 10.508 μαθητές στα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όταν την προηγούμενη σχολική περίοδο (2015-16) ο αριθμός τους ήταν 11.001. Μια μείωση της τάξης του 4,5%.
Στα δημοτικά σχολεία ο αριθμός των παιδιών δεν σημείωσε ουσιαστική μεταβολή και ανήλθε τη σχολική περίοδο 2016-2017 σε 43.559 μαθητές.