Το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ σε συνεργασία με το kosmoslarissa.gr κληρώνουν μία ετήσια υποτροφία για σπουδές σε όποια ειδικότητα επιθυμεί ο νικητής που θα προκύψει από κλήρωση.

Δηλώστε συμμετοχή και δείτε τις ειδικότητες εδώ.

Όροι συμμετοχής

1.    Ο Διαγωνισμός Υποτροφίας θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 01/06/2017 έως τις 31/07/2017.

2.    Η προσφερόμενη υποτροφία αφορά  σε οποιαδήποτε ειδικότητα υπάρχει διαθεσιμότητα.

3.    Οι υποτροφίες είναι προσωπικές και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σ’ άλλο πρόσωπο ή να αλλαχθούν με χρηματικό ποσό.

4.    Ο νικητής θ’ αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης που θα γίνει τον Αύγουστο του 2017 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

5.    Η επικοινωνία με τον νικητή για την παραλαβή της υποτροφίας θα γίνει τηλεφωνικά στα στοιχεία που ο ίδιος έχει δηλώσει.

6.    Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής αρνηθεί  να παραλάβει την υποτροφία του θα δοθεί στον επόμενο από τους επιλαχόντες.

7.    Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.

8.    Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή αποδοχή  του συμμετέχοντος στο δικαίωμα του ΙΕΚ  για χρήση των στοιχείων του για οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με το Θεσσαλικό ΙΕΚ

9.    Το ΙΕΚ έχει  το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών σε δικά του έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, η σε μέσα που συνεργάζεται.

10.    Η συμπλήρωση της φόρμας για συμμετοχή στην κλήρωση αποτελεί αποδοχή των παραπάνω όρων όρων.