Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 22.333 θέσεις εργασίας, καταγράφηκε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141 ενώ οι αποχωρήσεις σε 179.474, από τις οποίες οι 72.413 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Στη Θεσσαλία
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν 1.846 θέσεις (7.160 οι προσλήψεις και 9.456 οι αποχωρήσεις).
Οι περισσότερες απώλειες καταγράφονται στο νομό Τρικάλων (-1.017 θέσεις).
Αναλυτικά στο νομό Λάρισας χάθηκαν 187 θέσεις (3.004 προσλήψεις και 3.191 αποχωρήσεις), στο νομό Μαγνησίας χάθηκαν 389 θέσεις (2.356 προσλήψεις και 2.745 αποχωρήσεις), στην περιοχή των Σποράδων χάθηκαν 11 θέσεις (108 προσλήψεις και 119 αποχωρήσεις), στο νομό Καρδίτσας χάθηκαν 242 θέσεις (712 προσλήψεις και 954 αποχωρήσεις) και στο νομό Τρικάλων χάθηκαν 1.017 θέσεις (1.430 προσλήψεις και 2.447 αποχωρήσεις).
Το ισοζύγιο του Ιανουαρίου επηρεάστηκε αρνητικά από κλάδους που παρουσιάζουν έντονη εποχική διακύμανση της απασχόλησης την περίοδο των εορτών (εστίαση -11.433, λιανικό εμπόριο -4.511, δραστηριότητες απασχόλησης  -3.658 και καταλύματα -1.941).
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επίδοση του περασμένου μήνα είναι η πέμπτη χειρότερη από το 2001. Ταυτόχρονα, από τις θέσεις που δημιουργήθηκαν μόνο το 46,76% αποτελεί πλήρη απασχόληση. Το 41,44% αντιστοιχεί σε μερική εργασία και το 11,8% σε εκ περιτροπής.