Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες δημοπράτησης  του έργου της αποκατάστασης αγροτικών οδών συνολικού μήκους 2χλμ στη Δημοτική Ενότητα Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό 1 της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου που είναι προϋπολογισμού 830.000 και αφορά σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

«Στηρίζουμε στην πράξη τους ανθρώπους της παραγωγής βελτιώνοντας το αγροτικό οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας» τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Με σχέδιο και προσανατολισμό, έχοντας ως πυξίδα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, συμβάλλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας στην ενίσχυση της παραγωγής, στην αύξηση της προσβασιμότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι οι εξής:

-    χωματουργικές εργασίες κυρίως καθαρισμού υφιστάμενης τάφρου από προσχώσεις λόγω θεομηνίας, καθαρισμού ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με τις οδούς και επισκευής επιχωμάτων σε θέσεις καθιζήσεων- διαβρώσεων,

-    ενίσχυση-πυκνωση των τεχνικών της οδού και τσιμεντοστρώσεις (ρλαμπες ιρλανδικού τύπου) σε θέσεις που προκλήθηκαν ζημιές λόγω της θεομηνίας,

-    αποκατάσταση της οδοστρωσίας σε θέσεις καθιζήσεων – έντονων ρηγματώσεων

-    εκ νέου ασφαλτόστρωση  σε συνολικό μήκος περίπου 2χλμ και σήμανση επικίνδυνων θέσεων και διαγράμμιση της οδού.