Ο Σύνδεσμος Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ανατολικής Θεσσαλίας διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 29-01-2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην ταβέρνα «Το Χρυσό Τζάκι» στη Λάρισα.