Δύο κηδείες σήμερα Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1. Δήμητρα Λώλου ετών 87

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη Δήμητρα Αγιάς

2. Γιώργος Ζαχίδης ετών 93

Ωρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Μεταξοχώρι Αγιάς