Μία κηδεία σήμερα Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 στο νομό Λάρισας

1. Μαρία Μπουρλάκη ετών 85

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας