Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Βασίλειος Σαϊτης ετων 55

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι

2. Ειρήνη Γαρουφαλιά ετών 87

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

3. Ευθύμιος Καρκαντός ετών 92

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

4. Αλέξιος Τσιρώνης ετών 70

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας