Τον Μάρτιο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στον Πλατύκαμπο του Δήμου Κιλελέρ. Η υπηρεσία λειτουργούσε σε χώρο στο δημαρχείο Πλατυκάμπου που τον είχε παραχωρήσει η δημοτική Αρχή.
Πριν από λίγες ημέρες η υπηρεσία μεταφέρθηκε στο κτήριο του ΚΕΠ Πλατυκάμπου (παλαιά κοινότητα) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της τοπικής κοινότητας.
Η υπηρεσία του Τοπικού Αστυνόμου εντάσσεται σ’ ένα περιφερειακό σύστημα αστυνόμευσης, βελτιώνοντας την ποιότητα του επιπέδου της εξυπηρέτησης των πολιτών και επιλύοντας ζητήματα καθημερινότητας που τους απασχολούν και εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ως θεσμός επικεντρώνεται στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, στο πλαίσιο ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κοινωνικής συμπόρευσης και συνεργασίας του αστυνομικού με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς που τις εκπροσωπούν.