Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.  
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Η κατανομή των θέσεων
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) (11)
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες) (2)
Διεύθυνση Κατάθεσης: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Τ.Κ. 41500, Μεζούρλο - Λάρισα, (υπόψη κ. Γαρόφλου και κ. Δηλημίτη). Επικοινωνία: 241 3508207

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr