Έχουν συμπληρωθεί 30 χρόνια από τότε που το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές.

Το κτίριο της πρώην κλινικής Κατσίγρα αποτέλεσε το πρώτο κτίριο ή αλλιώς την κυψέλη όπου θα αναπτύσσονταν σταδιακά οι δραστηριότητες του Τμήματος Ιατρικής με την φιλοδοξία να δημιουργηθεί στο προσεχές μέλλον το νέο κτίριο που θα στέγαζε το Τμήμα Ιατρικής και το νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην περιοχή του Μεζούρλου σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων.

Σήμερα το Τμήμα Ιατρικής αποτελεί μια διακριτή πολύτιμη αξία για όλη την κεντρική Ελλάδα. Η πορεία δύσκολη και βασανιστική μέσα από περιόδους οικονομικής στενότητας, κοινωνικής κρίσης και αμφισβήτησης αξιών. Ωστόσο υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία που σηματοδοτούν την αδιάψευστη πραγματικότητα.

Τμήμα του νέου κτιρίου της Ιατρικής στη Βιόπολη, που αποτελεί μόνο το ένα τρίτο από το συνολικό έργο, παραδόθηκε το 2010 και συνέβαλε στην αναβάθμιση του Τμήματος παρέχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας με την στέγαση όλων των προκλινικών εργαστηρίων.

Με την συνδρομή των Πρυτανικών αρχών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ υπογράφηκε πρόσφατα προγραμματική συμφωνία για την κατασκευή του νέου μεγάλου αμφιθεάτρου και του κτιρίου της πειραματικής Ιατρικής ώστε στην επόμενη πενταετία να έχουν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο οι υποδομές και να συντελέσουν στην παραπέρα ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το Τμήμα Ιατρικής δέχεται 90 φοιτητές μετά από πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίοι αυξάνονται στους 110-120 με τις μεταγραφές κάθε είδους. Σήμερα φοιτούν 741 φοιτητές ενώ έχουν αποφοιτήσει 1343.

Το Τμήμα Ιατρικής είναι από τα πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταξύ των πρώτων Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής που έλαβε Πιστοποίηση για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του.

Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πολλοί από τους απόφοιτους μας σήμερα σταδιοδρομούν ως μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ καθώς και σε πανεπιστήμια της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας Τμήματος, ενώ μεγάλος αριθμός αυτών υπηρετεί επάξια το ΕΣΥ και άλλοι διαπρέπουν στον ιδιωτικό τομέα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιατρικής είναι πολυσχιδές με 17 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όλα εξαιρετικά ελκυστικά που προσελκύουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων φοιτητών. Εκπονούνται επίσης διδακτορικές διατριβές, 620 εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 453.

Από την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αντλήθηκαν από ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σημαντικοί πόροι πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία δόθηκε η ευκαιρία απασχόλησης πολλών νέων επιστημόνων.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αποτελεί επίσης σημαντικό ζωτικό χώρο του Τμήματος Ιατρικής όπου αναπτύσσεται το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του. 

Το νοσοκομείο που ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετέβαλε άρδην τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής και ανέστρεψε την τάση που υπήρχε πριν την ίδρυσή του για αναζήτηση προηγμένων, τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 συμπλήρωσε 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με σημαντική προσφορά στον ΑΝΘΡΩΠΟ. Με την στήριξη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το νοσοκομείο αναδείχθηκε ως η «ναυαρχίδα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη την κεντρική Ελλάδα.

Σήμερα το 50% σχεδόν των ασθενών που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προέρχονται από περιοχές εκτός του νομού Λάρισας, ενώ σημαντικός αριθμός ασθενών προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας όπως Ήπειρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Μακεδονία.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λειτουργούν μοναδικές κλινικές και Εργαστήρια καθώς και κλινικές αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας προσφέροντας υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, ενώ πραγματοποιούνται περί τις 13.000 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως.

Τέλος, σήμερα η συμβολή του Ιατρικού Τμήματος στην αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19 αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

Είναι πασιφανές ότι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα 30 χρόνια λειτουργίας του συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της δημόσιας υγείας εξασφαλίζοντας στους πολίτες της κεντρικής Ελλάδας ποιοτικές τριτοβάθμιες υπηρεσίες έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνανθρώπων.

Η αναζήτηση της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα μέσα σε δύσκολες αντικειμενικά συνθήκες συνέβαλε στο να αναδειχθεί σε ένα από τους πιο σημαντικούς πόλους ανάπτυξης της περιοχής.

Η συμβολή του Τμήματος Ιατρικής στην αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής είναι αδιαμφισβήτητη.

Συνεπώς η υποστήριξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής και της παραπέρα ανάπτυξής του οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητα όλων. 

Απαιτείται η δημιουργία μιας συμμαχίας όλων των δυνάμεων του τόπου μας ώστε να κερδηθεί το στοίχημα για τα επόμενα 20 χρόνια.