Ο Αγιασμός στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας θα γίνει τη Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:45.

Στους μαθητές θα δοθούν βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.