Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας ενημέρωση στο σύνολο του προσωπικού από το μη κερδοσκοπικό σωματείο SAVE M.OΡ.A.Σ, αναφορικά με τη διαδικασία μεταμόσχευσης μυελού των οστών. 

Την ενημέρωση ακολούθησε λήψη δείγματος από μεγάλο αριθμό του προσωπικού, που προσφέρθηκε εθελοντικά να αποτελέσει μελλοντικούς δότες μυελού των οστών.