Σε μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

"H 3η Δεκεμβρίου ορίσθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. από το 1992.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, την άρση των εις βάρος τους κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποκλεισμών, καθώς και την κατανόηση εκ μέρους κυβερνήσεων, οργανισμών και πολιτών, ότι αποτελεί θεμελιώδης ηθική υποχρέωση όλων μας η ισότιμη ένταξή τους σε όλο το εύρος δράσεων της κοινωνίας.

Η συστηματική υποστήριξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για την υπέρβαση των ανισοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση όσων συνανθρώπων μας έχουν κάποια αναπηρία, αποτελεί γνώρισμα ευνομούμενης Πολιτείας και ενάρετης κοινωνίας.

Οι αξίες μας, το ήθος μας και ο πολιτισμός μας κρίνονται και αξιολογούνται από την ποιότητα της ζωής, από την αξιοπρέπεια της εργασίας και από την αρμονική ενσωμάτωση στην κοινωνία των συγκεκριμένων συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του Ο.Η.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποστηρίζουν με θεσμοθετημένα και έμπρακτα μέτρα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Το Υπουργείο Υγείας, παρά και την οικονομική κρίση της πατρίδος μας, εξακολουθεί να παρέχει προς τους συγκεκριμένους συμπολίτες μας υψηλού επιπέδου ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, προκειμένου να μην πληγούν από τις δυσμενείς επιπτώσεις των περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.

Στην αντιμετώπιση της πάσης φύσεως και μορφής αναπηρίας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, το οποίο διαθέτει η χώρα μας, καταβάλει καθημερινή προσπάθεια για τη θεραπεία με πρωτοποριακές επεμβάσεις αλλά και τη στήριξη με τεχνητά μέσα και επιτυγχάνει να βελτιώνει τη ζωή όσων δοκιμάζονται.

Οι προσπάθειες μας δεν μειώνονται, αλλά στοχεύουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε και με την εξελισσόμενη μεταρρύθμιση του Τομέα Υγείας τα ενδεχόμενα υφιστάμενα προβλήματα να έχουν αποτελεσματική επίλυση.

Η αγάπη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός όλων μας προς τους συμπολίτες μας με αναπηρία δεν πρέπει να εκφράζεται μόνο κατά τη σημερινή ημέρα αλλά αντίθετα πρέπει να καταδεικνύεται έμπρακτα και καθημερινά."