Αποχωρεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω συνταξιοδότησης, ο Κώστας Μέγας μετά από 40 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο με τα τελευταία 16 από αυτά στη θέση του γενικού διευθυντή. Είναι ο μακροβιότερος στο συγκεκριμένο πόστο.

Ο Κώστας Μέγας ήταν ίσως μοναδικός υπηρεσιακός παράγοντας που, στα χρόνια της θητείας του στο Δημόσιο, συνεργάστηκε με όλους τους περιφερειάρχες της Θεσσαλίας, τους 13 διορισμένους από το 1987 και τον εκλεγμένο Κώστα Αγοραστό από το 2011.

Ελευθερία