Την ένταξη 64 νέων  επενδυτικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 7,96 εκατομμυρίων ευρώ, στο πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το πρόγραμμα που στο νομό Λάρισας διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρία ΑΕΝΟΛ Α.Ε., οδηγεί σε ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ,  για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία  θέσεων εργασίας.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον πρόεδρο και τα στελέχη της ΑΕΝΟΛ και  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, 2014-2020, σχεδιάσαμε και πετύχαμε την ένταξη 64 νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην Π.Ε. Λάρισας, με χρηματοδότηση 7,96 εκατ. ευρώ» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Ευχαριστώ τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα για τη χορήγηση χρηματικής  υπερδέσμευσης, που  μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε  πολύ μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων από όσες προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός  και να στηρίξουμε στην πράξη την  ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής τους συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Ειδικότερα, η ένταξη των πράξεων στον Πίνακα που ακολουθεί ανά Υποδράση, αφορά στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (Ιδιωτικές Παρεμβάσεις)», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 7.960.691,75 € και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0051234

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16.081,99

16.081,99

 

LD251-0053641

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

15.018,00

15.018,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.1.2

31.099,99

31.099,99

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.1

31.099,99

31.099,99

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.2

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.2

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0048409

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

76.581,57

38.290,78

 

LD251-0053557

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ

34.760,00

17.380,00

 

LD251-0048668

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

381.314,69

190.657,34

 

LD251-0053291

ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

395.979,37

197.989,41

 

LD251-0047802

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ/ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

365.234,91

182.617,44

 

LD251-0052655

ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

192.958,00

96.479,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.2

1.446.828,54

723.413,97

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.3

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0052175

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

203.294,30

132.141,28

 

LD251-0044937

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 8 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

294.307,62

191.299,94

 

LD251-0043202

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

176.209,36

114.536,06

 

LD251-0048423

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

282.156,73

183.401,86

 

LD251-0049525

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

307.418,00

199.821,70

 

LD251-0048483

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

161.483,39

104.964,19

 

LD251-0052577

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

55.918,10

36.346,76

 

LD251-0046788

IL FIORE

89.314,57

58.054,46

 

LD251-0053673

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

122.056,44

79.336,68

 

LD251-0043339

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕ

68.396,19

44.457,51

 

LD251-0049320 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

26.576,78

17.274,89

 

LD251-0053383

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΚΗΤΗ Α.Ε.

49.832,42

32.391,06

 

LD251-0048647

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

75.659,68

49.178,77

 

LD251-0051959

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

91.536,73

59.498,87

 

LD251-0053244

ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

265.231,46

172.400,44

 

LD251-0051265

ΨΥΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ

130.831,96

85.040,75

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.3

2.400.223,73

1.560.145,22

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.4

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0048219

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

108.142,17

70.292,41

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ   19.2.2.4

108.142,17

70.292,41

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.5

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0053389

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

35.850,53

23.302,83

 

LD251-0047007

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

96.123,19

62.480,06

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.5

131.973,72

85.782,89

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.6

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0050455

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

185.282,99

92.641,49

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.6

185.282,99

92.641,49

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.2

4.272.451,15

2.532.275,98

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.3

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.1

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0044961

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

583.343,54

291.671,77

 

LD251-0041266

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

402.474,98

201.237,49

 

LD251-0053697

ΊΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

385.506,56

192.753,28

 

LD251-0051885

ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

63.738,61

31.869,30

 

LD251-0053080

ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

407.918,75

203.959,37

 

LD251-0051904

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

484.037,32

242.018,66

 

LD251-0051036

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ )

434.477,66

217.238,82

 

LD251-0048111

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

98.618,00

49.309,00

 

LD251-0052179

ΊΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

104.835,77

52.417,88

 

LD251-0053468

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (ΚΑΡΥΔΙΑ)

71.101,75

35.550,87

 

LD251-0046176

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

593.387,31

296.693,65

 

LD251-0048108

ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

187.925,21

93.962,60

 

LD251-0053657

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

139.311,00

69.655,50

 

LD251-0048107

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

585.049,00

292.524,50

 

LD251-0043235

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

19.550,00

9.775,00

 

LD251-0051171

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

596.695,26

298.347,63

 

LD251-0053252

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

271.013,52

135.506,76

 

LD251-0051708

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΩΦΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

338.909,24

169.454,62

 

LD251-0048619

ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ

95.679,66

47.839,83

 

LD251-0050312

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

246.163,70

123.081,85

 

LD251-0048662

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

108.712,00

54.355,99

 

LD251-0053636

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

554.402,60

277.201,30

 

LD251-0048031

ΊΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

238.070,85

119.035,42

 

LD251-0053261

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

363.296,60

181.648,30

 

LD251-0046005

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

335.011,46

167.505,73

 

LD251-0053182

KTΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

371.945,68

185.972,84

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.1

8.081.176,03

4.040.587,96

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0053227

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ

247.847,34

136.316,01

 

[LD251-0052848

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ PACITHEA YATCHTING ΝΕΠΑ

252.568,50

138.912,67

 

LD251-0053200

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

204.371,06

112.404,05

 

LD251-0047595

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

166.100,00

107.964,99

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.3

870.886,90

495.597,72

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.4

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0048419

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

598.033,53

328.918,44

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.4

598.033,53

328.918,44

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.5

Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

 

LD251-0050452

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ

79.483,19

43.715,75

 

LD251-0048499

ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

169.710,47

93.340,75

 

LD251-0048950

ΊΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

224.383,57

123.410,96

 

LD251-0046392

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΟΜΗΣ

400.549,00

220.301,95

 

LD251-0050005

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

79.142,02

51.442,25

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.5

953.268,25

532.211,66

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.3

10.503.364,71

5.397.315,78

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.806.915,85

7.960.691,75